Архив за категория Автори

Импресионизмът на Александър Жибаров

“Старите майстори са повече стари, отколкото майстори” – тази и други подобни “мъдрости” могат да се чуят от много съвременни художници, които всъщност не са лоши творци. Но защо такава категорична, отрицателна и неправилна оценка? Нима един артист не може да разбере друг? Нима заедно отделните, стойностни хора не биха могли много, по-лесно и удачно да се противопоставят на еднодневните, лицемерни и епидермални епигони?

(more…)

Георги Кононец

Роден на 02. 05. 1936 година — град Перник в семейство на белогвардеец, емигрирал в България. Достатъчна причина, за да не е протекъл животът на художника безметежно. Художник — самоук. Твори в областта на наивното изкуство. Притежава самороден талант. Картините му са изпълнени с много елементи, които не създават излишна бъбривост, а само спомагат за точното дозиране на композицията. Предпочита пъстроцветните гами. Колоритът винаги чудесно кореспондира със социалното послание на творбата. Работи с тънка и фина мазка. Темите са от съвременното ежедневие. Всяка картина носи своето конкретно повествование и авторова оценка. Добродушният хумор, леката закачка, вицът присъстват в онези творби, където художникът се надсмива над общочовешките слабости. Но когато на прицел са язвите на съвременното общество, авторът е много силен, саркастичен и безмилостно откровен.

(more…)

Ангел Пачаманов

Живописният свят на Ангел Пачаманов

Заобикалящият ни свят непрекъснато се променя. Изискванията и потребностите на хората се отличават от предшествениците им. В това време на глобализация и комерсиализъм, когато индивидът получава огромна информация и физическото му оцеляване е  свързано с напрегнатото ежедневие, изпълнено с прагматични мисли, настроения и деяния, единственият лъч светлина за съхранение на човешката същност е изкуството. То не е каприз, не е увлечение, а жизнено необходима духовна храна. И за да може да се пребори с процеса на роботизиране на индивида, изкуството трябва да изпълни основната си функция – да въздейства. Само ако то достигне до най-интимните кътчета в душата на човека, само ако се докосне до на-чувствителните струни, ще успее да зазвучи в хармония с истинската индивидуалност на човека  и да го спаси. Значимият съвременен творец сам избира какво да бъде неговото изкуство, без да се съобразява с академичното постулиране за създаване на едно произведение, то е само придобито знание, като основа за разгръщане на собствения потенциал. Истинският артист не губи дните си в самоцелно дирене на нови, още неразработени идеи и никому неизвестни средства и прийоми. За него няма остаряла стилистика, а средство да материализира по убедителен път трепетите и вълненията си. Важно е да разкрие същността на проблема, да съумее да намери възможност, която да провокира и да вълнува възприемащия го съвременник.

(more…)