Архив за категория Изобразително изкуство

Първа група – БЕЛИ БОИ

Белите бои имат най-различен състав и свойства.
За целите на художника-живописец или приложник най-годни от тях са оловната бяла, цинковата бяла и варта.
При направата на разните видове бои по-малко приложение намират титановата бяла, литопонът, баритната бяла, бялата глина, кредата и гипсът.

(more…)

Втора група — ЖЪЛТИ БОИ

В тази група като най-трайни, годни за направа на бои и най-много приложими в живописта и приложните изкуства спадат следните бои: светлите, жълтите, златните и тъмните охри, естествената сиенска земя, жълтите и оранжеви кадмии, индийската жълта и неаполитанската жълта.
Останалите жълти бои, като хромовите жълти, цинковата, баритната и стронциевата жълта, брилянтната жълта, заместителите на индийската жълта, кобалтовата жълта, гумигута и др., притежават недостатъци, поради което могат да се употребят само за нетрайни декоративни работи и в бояджийството.

(more…)

Трета група — ЧЕРВЕНИ БОИ

Между многобройните червени бои, които се продават в днешно време на пазара, много малко са тези от тях, които могат да послужат за целите на живописта. Ето защо както от научна, така и от практична гледна точка най-трайни и най-приложими са следните червени бои: печените червени охри и тъмни окиси, червеният кадмий, ализариновият краплак и каменовъглената боя хелиохтроет (истинска хелиочервена).
Цинобърът е боя със съмнителни качества, а останалите червени, като: оловния минимум, хромовата червена, кармина и др., не трябва да се употребяват въобще за живописни цели.

(more…)