Архив за категория Бои за рисуване

Състав на разните видове бои за рисуване

Пастелните, темперните, маслените и другите видови бои, които се употребяват в живописта и приложните изкуства, се състоят по подобие на грундовете от пълнители, свързватели и прибавки.
За пълнители служат специално приготвени за художнически цели бои на прах, а за свързватели — разните видове блажни, етерични и други масла, балсамите, животинските и растителните лепила, разтвори от гума и пр.
Прибавките се добиват от смолести фирниси и маслени лакове, от разтвори на восъци в етерични масла и пр.
При направата на боите за художнически цели ролята на свързвателите, също както и при грундовете, е двойна — от една страна, те свързват отделните частички на боите на прах една с друга и образуват по този начин твърди, полутечни или течни маси, а, от друга, създават връзка между самите пастелни, темперни и маслени бои и грунда.
Тази връзка между боите и грунда се нарича адхезия. Колкото последната е по-голяма, толкова и картината е по-трайна. Така например при пастелните бои адхезията е най-малка, поради което прахолинките от пастела лесно отпадват при механичен удар срещу картината.
При мокрото фреско и минералната живопис, където боята се впива най-здраво в грунда, адхезията е най-голяма.
Свързвателите на течните и полутечните бои имат свойството да образуват в по-къс или по-продължителен срок здрава корица, вследствие на което тялото на боите става здраво, трайно и еластично; дълго време са в състояние да следват свиването и разпускането на основите, предизвикано от хигроскопичността им, без да се напукат или олющят.
Корицата предпазва боите от атмосферните влияния, а при по-голямата част от боите — и от измиване от вода.

(more…)

Първа група – БЕЛИ БОИ

Белите бои имат най-различен състав и свойства.
За целите на художника-живописец или приложник най-годни от тях са оловната бяла, цинковата бяла и варта.
При направата на разните видове бои по-малко приложение намират титановата бяла, литопонът, баритната бяла, бялата глина, кредата и гипсът.

(more…)

Втора група — ЖЪЛТИ БОИ

В тази група като най-трайни, годни за направа на бои и най-много приложими в живописта и приложните изкуства спадат следните бои: светлите, жълтите, златните и тъмните охри, естествената сиенска земя, жълтите и оранжеви кадмии, индийската жълта и неаполитанската жълта.
Останалите жълти бои, като хромовите жълти, цинковата, баритната и стронциевата жълта, брилянтната жълта, заместителите на индийската жълта, кобалтовата жълта, гумигута и др., притежават недостатъци, поради което могат да се употребят само за нетрайни декоративни работи и в бояджийството.

(more…)