Posts Tagged ‘балсами’

Балсами

Балсамите са особени сокове, изтичащи от растенията. За разлика от гумите са неразтворими във водата. Те съдържат етерични масла и смоли.
Като стоят кратко време на въздуха, балсамите изгубват етеричното си масло и се превръщат в смоли. Последните в скоро време изветряват и стават на люспи.
Балсамите носят още и названието терпентини. Различаваме два вида балсами или терпентини: благородни и обикновени.
Към благородните балсами спадат венецианският, страсбургският и канадският терпентин, а към обикновените — копайва балсамът, боровите терпентини и елемовият балсам.
Едните се различават от другите по следните свойства: докато благородните балсами имат приятен мирис и придават на боите емайлност и възможност за голяма нюансировка, обикновените миришат неприятно и не могат да служат за целите на живописта.
Благородните терпентини се разтварят лесно в терпентиново масло, етер, бензин и петрол. В спирт и амоняк не стават мътни. Разтопени в блажни масла, се съединяват с тях, при изстиване обаче отново се отделят. Те съдържат 20—30% етерично масло.
Обикновените балсами стават мътни в разтвори със спирт или амоняк. Имат мътен жълтеникав или отиващ към черно цвят. Служат за добиването на долнокачествени терпентинени масла. Получените от балсамите смоли, като колофон и др., са много долнокачествени.
При направата на боите могат да се употребят, и то в много малки количества, само благородните балсами. Същите намират приложение най-много като съставни части на разредителите за маслени бои или на някои от темперните емулсии.

(more…)