Posts Tagged ‘безир’

Безири и сикативи

Безирите и сикативите са обварени при много висока температура (1000—1800°) ленени масла.
Към тях се прибавят оловни, кобалтови или манганови съединения, които ускоряват още повече съхненето им.
Безирите не намират приложение в маслената и темперната живопис освен за направата на емулсии, които служат за груби декоративни работи.
Казаното за тях при грундирането, където намират най-широко приложение, е достатъчно.
(more…)

Безир

Безирът е фирнис, добит от блажните масла. Най-доброкачествен е този, който е получен от ленено масло. Безирът се получава от маслата чрез обваряване в присъствие на кобалтови, манганови, оловни и др. съединения, които му придават качеството да засъхва много по-бързо от маслата.
Понеже при добиването на безира се образуват отровни пари, не е за препоръчване собственоръчното му приготовление.

(more…)