Posts Tagged ‘Боянската църква’

Техниката на Боянските стенописи

Боянските стенописи от 1259 г. са интересни не само поради това, че ние виждаме в тях едни от най-първите опити в новата европейска жи­вопис да се наруши пусналото дълбоки корени сред духовенството на средновековието отрицателно отношение към земната плът и стремежа на майсторите, които са изписали тези стенописи, да създадат, учейки се от природата, съвсем нови по жизнената си правдивост и индивидуал­на характеристика образи, но и с редица учудващи ни живописни и технически постижения. Някои от тия постижения са следните: голяма свежест и блясък на боите и здрава спойка с мазилката; много разно­образен щрих и фактура на стенописите; изграждане на много от лицата на образите върху принципа на колористичния контраст и други. Тези постижения на боянските майстори не са случайни. Те са тясно свързани с начините за приготовление на мазилките, боите на прах и техните свързватели, от една страна, и, от друга — с методите на работа при изписването на стенописите. Ето защо ще разгледаме в настоящото изложение по-подробно както едните, така също и другите.

(more…)