Posts Tagged ‘боя’

Цинкова бяла (Zincum oxydatum crudum) – цинквайс

Добиване.
Цинковата бяла е цинков окис. Той се добива при нагряването на сух цинков карбонат до 300°С в присъствие на въздух.
Свойства.
Цинковата бяла има молекулно тегло 81,4. Тя е бял, лек прах; в смеси с животински и течни растителни лепила има полупокривен характер. Трайна е към светлината, но към влагата във въздуха е много чувствителна. Цинковата бяла поема влагата и става на дребни кристали или зърна, увеличава обема си и изветрява.
Понеже е слабо отровна, трябва да се предпазваме и да не вдишваме праха й.

В търговията съществуват най-различни качества цинкова бяла. Цветът им е от чисто бял до тъмносив. Колкото цинквайсът е по-сив, толкова е по-долнокачествен.
Различните качества имат следните названия: червен, зелен, сребърен и пр. печати. При направата на смеси за грундиране най-широко употребление намират зеленият и сребърният печат.
По-долнокачествената цинкова бяла е подправена с долнокачествени примеси. Понеже този пълнител е много важен при направата на смесите за грундиране, трябва да се подложи непременно на проба.

(more…)

Оловна бяла. Kremzerweis Plumbum Subcarbonicum

Оловната бяла е основен оловен карбонат —2РbСО3 Рb(ОН)2. В България най-доброкачествената оловна бяла се нарича с немската дума — кремзервайс.

Добиване.
В големи количества оловната бяла се добива от оловото, като му се въздействува с пари от оцетна киселина и въгледвуокис, или от оловния ацетат при въздействие с пари от основен оловен ацетат.

В малко количество може да се добие от всеки художник по следния начин:
До половината на някакъв съд се налива оцет и над него се поставя да виси (без да се допира до оцета) оловна плоча. След това съдът се затваря много добре.
След известно време под действието на оцетните пари оловната плоча се покрива с бял прах, който е оловна бяла. Обираме праха и оставяме плочата отново в първото й положение.
Това се повтаря, докато се насъбере желаното количество оловна бяла.

(more…)

Титанова бяла

Титановата бяла е минерална боя. Добива се от тежкия минерал — титан, от който, носи и името си. Последният се стрива на прах.
Титановата бяла е тежък, бял прах; в смеси с лепила се получава боя, която има покривен характер. Съхне по-бързо от цинквайса и по-бавно от кремзервайса.
Титановата бяла е много трайна боя, ако не се смесва с блажни разредители. Опити на проф. М. Дьорнер показват, че Титановата бяла в смес с ленено или маково масло силно пожълтява. Ето защо тази боя трябва да се употребява само при направата на смеси за постни грундове.
© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974