Posts Tagged ‘восък’

Восъци

Восъците са близки по състав с блажните масла. Те са твърди или полутвърди масла.

Пчелен восък — Воск — Bienenwachs

Пчелният восък е един от най-старите материали, с който са си служили художниците в живописта.
Гърците и римляните познавали неговите свойства и ги използували най-рационално при енкаустичната, темпeрната техника и в бояджийството.
В зависимост от това, дали е наскоро добит или по-стар, восъкът има светложълт или жълтозеленикав цвят.
За целите на живописта служи избеленият и очистен пчелен восък. Избeлването се извършва чрез разтапяне в емайлирани съдове, изливане в разтвор от вода и стипца и оставяне продължително време на слънце.
Избеленият пчелен восък се продава във вид на кръгли бели питки, които поради крехкостта си се чупят много лесно на дребни парчета.
Понякога той бива имитирай с парафин. Примеси от последния се разпознават при дъвчене по специфичния им вкус.
Пчелният восък се разтапя при 60°. Ако разтапянето му стане в железен съд, той добива подобно на блажните масла жълтокафен цвят.
Поставен в гореща водна баня, пчелният восък се разтваря лесно в терпентиново масло, блажни масла и бензин.
Пчелният восък не пожълтява. С течение на времето той става по-светъл; устойчив е на влага и атмосферни влияния.
Восъкът придава матовина, пастозност, въздушност и светлина на боите, поради което намира доста широко приложение в живописта и приложните изкуства.
Той се прибавя в 2% към някои от маслените бои, за да не се втвърдят в тубите. За тази цел пчелният восък трябва да се разреди в терпентиново масло в пропориця 1:3.
Ако е разтворен в горещи блажни масла и в това си състояние се прибавя към маслените бои, не дава добри, а отрицателни резултати — лошо съхнене на боите, потъмняване и напукване.
Ако към маслото, с което ще разтриваме боите, прибавим по-голямо от 2% количество восък, разреден в терпентиново масло, също така не се получават добри резултати. Най-добри резултати восъкът дава като прибавка към терпентино-смолестите фирниси или като съставна част на темперните емулсии.
Той придава матовина, а така също и лъскавина на картината, ако тя се разтрие с вълнен парцал. Чрез нагорещяване върху стена се получава силен блясък. Восъкът се употребява и при изпъването на платна и картини върху стена.

(more…)

За употребата на пчелния восък в живописта

Опитът на художниците от 4000 години насам е показал, че пчелният восък притежава редица свойства, които го правят много ценен материал за живописта. Някои от тези му свойства са следните: ако се нанесе върху плоскост във вид на тънък пласт, образува прозрачна, здрава и много еластична корица, която не се променя в продължение на стотици години. Това се дължи на обстоятелството, че пчелният восък е много устойчив към влагата, светлината, газовете и основите, намиращи се във въздуха. При смесване на пчелния восък с лепила от животински и растителен произход и с етерични масла, смоли, балсами и масла той образува много здрави съединения, а при преработките му със сода, поташ или амоняк се осапунява. В този вид пчелният восък се смесва лесно с водата и образува смеси, наречени емулсии, с които художникът може да постигне в картините си редица положителни резултати. Бои, които имат в състава си восък, се отличават от бои, направени с масла, със своята въздушност, мекота и свежест. Ако такива бои се разтрият с мек вълнен парцал, картината придобива много приятен матов гланц, а ако картината се полира с горещ металически предмет, образува се на повърхността й висок гланц. С восъчните бои могат да се покрият както големи плоскости, така също и да се постигнат най-големи детайли в картината.
Тези положителни свойства на пчелния восък са били открити от художниците постепенно и въведени в живописта след дългогодишни, наблюдения и опити. Това се вижда, като се проследят начините на употреба на пчелния восък от най-дълбоката древност до наши дни.

(more…)