Posts Tagged ‘грундове’

Заздравяване на грундовете – щавене на туткала

Заздравяването (щавенето) на туткала става по два начина:
1. Чрез прибавяне към туткаления разтвор 1/10 част от теглото на туткала (преди разтварянето му във вода) на стипца или 4 % формалин.
Туткалената вода трябва да се употреби веднага.
2. Щавенето на туткала може да се извърши след направата или по време на направата на грунда.
За целта готовият грунд или отделните пластове, след като изсъхнат, се напръскват с устна фиксачка или пистолет.
Пръскането трябва да стане отдалече, за да се получат по-фини капки.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Грундиране на хартия за рисуване – общи положения

В статията “Хартии за рисуване” видяхме на какви условия трябва да отговаря доброкачествената хартия.
Като основа доброкачествените хартии са сами по себе си достатъчно бели и плътни и сравнително доста устойчиви към действието на светлината, за да имат нужда от други намазвания, които ще им подобрят качеството в казания по-горе от нас смисъл. Ето защо доброкачествените бели хартии могат да се употребят често пъти направо откъм грапавата им страна за скици и етюди, които ще правим с акварел,гваш или темперна боя.
(more…)

Пастелен грунд върху хартия

Материали.

За направата на пастелен грунд върху хартия са необходими следните материали:

1. Бяла или цветна доброкачествена хартия, която да е предварително изпъната на някоя твърда основа, като дъска, шперплат, целотекс или картон.
От своя страна последните трябва да са засилени чрез дървена рамка или скара. Всички тези предпазни мерки трябва да се вземат, за да се гарантира устойчивост на пастелната картина както по време на направата й, така също и след това.
Хубостта на пастела се крие във фиността на отделните прахолинки от боята, които се закрепват леко за грапавината на листа.
Ако основата е подвижна, такива прахолинки опадват много лесно поради свиването на хартията. Завършената пастелна картина върху устойчива основа е много по-добре предпазена срещу удари, отколкото върху неустойчива.
2. Цветен бимсщайн.
3. Нишестено лепило, което се прави по посочения вече начин.
(more…)