Posts Tagged ‘грундове’

Грунд върху хартия с водни изолатори – подходящ за работа с гваш, темпера или маслени бои

Материал.
За направата на грунда си служим с водни изолатори – разтвори на туткал или казеин във вода.
Пропорцията на туткаления разтвор е: 30— 70 г туткал, разтворен чрез водна баня в 1000 г вода (количеството на туткала се взема в зависимост от това, дали хартията е повече или по-малко попивна). Хартията се грундира по-удобно, ако е изпъната предварително на рамка.

Направа.
Водните изолатори се нанасят върху хартията бързо, леко и без много повторения с широка мека четка. Последната трябва да е полунатопена, така че водният изолатор да лежи върху хартията във вид на тънък, немного мокър и равномерен пласт.
Едно намазване обикновено е достатъчно. Ако хартията е много попивна, може да последва и второ намазване, като се изчака първият пласт да изсъхне добре (след 2—3 часа в топло време). Грундът не трябва обаче да лъщи, защото боите не стоят хубаво върху такава основа. Те се разтягат и действуват неприятно на окото.
След засъхване на изолатора, което продължава 2—3 часа, напръскваме грунда с 4% формалин.

Употребление.
Хартията може да се употреби веднага след напръскването с 4% формалин и изсъхването му.
При основи за темперни картини може да се вземе и цветна хартия. Грундът е годен за гваш, темпера и маслени бои.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Грунд върху хартия със смолисти изолатори – фирниси

Материал.
За направата на този грунд си служим с един от следните изолатори (фирниси):

Терпентино-смолест фирнис

Алкохолно-мастиков фирнис

Алкохолно-шеллаков фирнис

Направа.
И с трите фирниса направата на грунда е еднаква. Намазването трябва да бъде леко, тънко, без повтаряне и без силно триене с четката или памука.
За да не се образува дебел слой, последните се изстискват след всяко ново потапяне в сместа.
Когато се разтрива много с четката, както и при повтаряне, образува се дебела лъскава корица, която пречи на добрата спойка между боите и основата, вследствие на което те могат да се напукат; работата върху такъв грунд върви трудно.
Четката се хлъзга, а боите получават стъклен блясък. Ето защо еднократното намазване е достатъчно.

Употребление.
Ако сме си послужили с алкохолно-мастиков или алкохолно-шеллаков фирнис, грундът може да се употреби само след няколко часа.
При терпентино-смолест фирнис грундът се втвърдява след 1—2 дни.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Грунд върху хартия с яйчена емулсия, яйце, жълтък или белтък

Материал.
Служим си с яйчена емулсия или пък с яйце, жълтък или белтък.
Към последните е за препоръчване да се постави малко количество от смес на цинквайс и креда. Те се объркват във вид на много рядка смес, която се получава чрез прибавяне на малко количество вода.

Направа.
Независимо от това, с кой от гореказаните материали ще си послужим при намазването на хартията, върху нея трябва да се образува много тънка еластична корица.
За тази цел четката, с която мажем, трябва да е добре изстискана. Тогава и самото намазване върви бързо, леко, без повтаряне и без наблягане на четката.
След засъхване на горния пласт, който се намазва еднократно, грундът трябва да се напръска с 4% формалин.

Употребление.
Хартиите, намазани с яйчен грунд, се употребяват на следващия ден от намазването.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974