Posts Tagged ‘грундове’

Цветни грундове върху хартия

Материали.
При направата на цветни грундове може да си послужим с един от следните материали: туткален или казеинов разтвор, алкохолно-шеллаков или алкохолно-мастиков фирнис  или яйчена емулсия.
Тези разредители се смесват с някоя боя на прах (охра, умбра, сива, зелена земя, печена сиена и пр.) или със смес от тези бои.
За да се получи равномерна смес, стриването на боите става отначало с много малко разредител върху мраморната плоча или в хавана.
Трябва да се образува гъста, добре смляна каша. Тя се разрежда до такава степен, че да се образува рядка течност, която да оцвети само грунда, но не и да се разпростре върху него като много плътен пласт.
Хартията трябва да е в състояние да храни с белотата си отдолу тоновете на картината.
(more…)

Грундиране на книжен пергамент

Материал.
Той не може да се грундира без известен риск с туткален или казеинов разтвор, защото тези разтвори имат голямо количество вода в съдържанието си, която ще причини набръчкване на основата. За по-сигурно той се грундира (ако това се наложи) със следните смеси: терпентино-смолест фирнис, алкохолно-шеллаков и алкохолно-мастиков фирнис или с яйчена емулсия, към която се прибавя малко цинквайс и креда.
Ако книжният пергамент е блажен, преди намазването на грунда трябва да се почисти с амоняк.

Направа.
Намазването на горните смеси се извършва с мека четка. Всичкият излишък от грунда трябва да се отстрани внимателно със суха четка.
След засъхването си грундът не трябва да лъщи. Намазвания с яйчена емулсия трябва да се напръскат леко и внимателно с 4% формалинов разтвор.
Върху всички грундове, направени с гореказаните смеси,може да се работи след няколко часа.

Употребление.
Върху грундирания книжен пергамент може да се работи само с темперна и маслена боя (акварелът остава на капки).

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Грундиране на кожен пергамент

Понеже коженият пергамент е доста блажен, в случай на нужда може да се грундира само с терпентино-смолест фирнис, като преди това основата трябва да се почисти с двойно пречистено терпентиново масло, бензин или амоняк.
Направа и употреба също както при книжния пергамент.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974