Posts Tagged ‘Дом на хумора и сатирата’

XX МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА – ГАБРОВО 2011

XX МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ
НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА
„СВЕТЪТ Е ОЦЕЛЯЛ, ЗАЩОТО СЕ Е СМЯЛ”
ГАБРОВО 2011
21 май – 30 септември


УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. XX Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата – Габрово 2011 е конкурс за съвременни хумористични и сатирични творби в следните РАЗДЕЛИ / ИЗЛОЖБИ:
– карикатура
– графика и рисунка
– живопис
– скулптура
– плакат
– фотография

2. ТЕМА за всички раздели: СВОБОДНА

ТЕМА ЗА РАЗДЕЛ „КАРИКАТУРА”: „ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ КЪМ …”

3. ОРГАНИЗАТОРИ
Музей „Дом на хумора и сатирата”, Община Габрово, Министерство на културата, Сдружение “Хумор на народите”. Председател на Организационния комитет е кметът на Община Габрово.

4. ОТКРИВАНЕ
21 май 2011 година в 11.00 часа в Музея „Дом на хумора и сатирата” – Габрово
Изложбите продължават до 30 септември 2011 година.

5. ЖУРИ
Жури, съставено от професионалисти и предишни лауреати, селекционира творбите и присъжда наградите. Решенията на журито не подлежат на обжалване.

6. НАГРАДИ
▪ Голямата награда – статуетката “ЗЛАТНИЯТ ЕЗОП”, 2000 лв., диплом и самостоятелна изложба на Биенале 2013 година
▪ Наградата на град Габрово – статуетката “ГАСКАР”, 1500 лв. и диплом
▪ Награди на Министерството на културата на Република България и дипломи – 6 награди по 1000 лв. – по една за всеки раздел
▪ Награда на „Скални материали” АД – Русе за скулптура – 2000 лв. и диплом
▪ Награда на „Скални материали” АД – Русе за млад скулптор /до 35 г./ – 1000 лв. и диплом
▪ Награда на LIONS CLUB Баден/Хеленентал, Австрия за млад български график /до 30 г./ – 750 евро и диплом
▪ Награда на Сдружението “Хумор на народите” – 400 лева и диплом
▪ Награда на Музей „Дом на хумора и сатирата”– плакет „Светът е оцелял, защото се е смял!”, предметна награда на стойност 300 лева и диплом
▪ Награда на “Интер Дата Системи” ООД за най-смешна фотография – професионална фотографска раница на фирма LOWEPRO и диплом
▪ Награда на Дирекцията “Национален парк “Централен Балкан” за карикатура на тема “Защита на природата” – 3-дневно пребиваване из Националния парк “Централен Балкан” и диплом
▪ Награда на Сдружението “Планета ГАБРОВО” за творба на габровска тематика – статуетка, 100 лв. и диплом

Паричните награди подлежат на данъчно облагане съгласно българското законодателство.
Наградите се получават от носителите най-късно до 31.12.2011 г. Наградените творби остават във фонда “Хумор на народите” на Музея „Дом на хумора и сатирата”. Домът си запазва правото да покани за своя сметка наградените автори за участие в церемонията по награждаването.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
1. Конкурсът е отворен за участие на всички творци, които приемат условията на този статут. Работни езици – български и английски. В случай на спор решаващ е българският текст.
2. СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ТВОРБИТЕ – 1 март 2011 година
АДРЕС: МУЗЕЙ „ДОМ НА ХУМОРА И САТИРАТА”
ул. “Брянска” № 68, п.к. 104, 5300 ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ
За справки: тел.: /+359 66/ 80 72 48; 80 35 26; 80 49 45; факс: /+359 66/ 80 69 89;
e-mail: humorhouse@globcom.net ; humorhouse@mail.bg

Условията и формуляра за участие (на български, английски, немски, френски и руски езици), състава на журито и информация за получените, селекционираните и наградените творби можете да намерите на http://www.humorhouse.bg

АВТОРИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ПЕРСОНАЛНО УВЕДОМЯВАНИ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНКУРСА.

3. Творбите трябва да са оригинали, да са подписани от автора и да са негова собственост. Не се приемат творби, изпратени по електронна поща. Творбите не трябва да са били награждавани в други конкурси. Техники – свободни.
4. Максимални размери:
– за карикатура А 4 /29 х 21 см/
– за графика и рисунка 70/100 см 2
– за живопис 150/150 см
– за скулптура 80 см височина и 20 кг тегло
– за плакат 70/100 см
– за фотография 30/40 см

5. Всеки участник може да изпрати не повече от 2 творби за раздел/изложба. За участие в отделна изложба се допускат до 2 творби. Творбите за раздел „карикатура” трябва да са „без думи”.

6. На гърба на творбата авторът посочва името си, наименованието на творбата, годината на създаването, техниката, стойността й и раздела/изложбата, за която е предназначена. Творбите се придружават задължително от попълнен с печатни букви формуляр за участие.

7. Домът на хумора и сатирата приема с благодарност дарени творби и моли авторите изрично да отбележат волята си на дарители в удостоверението за дарение към формуляра за участие. Имената на дарителите ще бъдат поместени в Интернет-страницата на ДХС. Техните творби ще се показват в бъдещи изложби в страната и чужбина.

8. Авторите, които желаят да получат обратно творбите си, отбелязват това във формуляра за участие. Същите могат да получат творбите си лично в ДХС от 01.10. до 30.11. 2011 г. Творби могат да се връщат и:
• по пощата в горепосочения срок, след изпращане от авторите на суми, включващи опаковане, експедиция и пощенски разноски:
– за карикатура, графика, рисунка, плакат и фотография – 20 лева.
– за живопис и скулптура – 50 лева.
• по куриер за сметка на автора след неговото изрично писмено указание.
Творбите с неуредени разноски за връщане и непотърсени от авторите до 30.11.2011 г., остават собственост на Музея „Дом на хумора и сатирата” – Габрово.
9. Сумите за връщане на творбите се изплащат:
– чрез банков превод Музей „Дом на хумора и сатирата”
БАНКА ДСК – Габрово
IBAN номер:BG83STSA93003110025400
BIC код на Банка ДСК: STSABGSF
– чрез пощенски запис – на името на Музей „Дом на хумора и сатирата”
– в брой – в касата на Музея „Дом на хумора и сатирата”
ЧЕКОВЕ НЕ СЕ ПРИЕМАТ.

10. Творбите се изпращат по пощата или по куриер като печатни пратки без рамки и паспарту.
11. Авторите заплащат транспорта на творбите си франко Габрово. Организаторите няма да транспортират творби, изпратени до друг краен пункт. Всички митнически такси и сборове, дължими при приемане и връщане на творбите, са за сметка на авторите, които ще бъдат уведомявани персонално за сумите.
12. Музеят „Дом на хумора и сатирата” гарантира за сигурността на получените творби от датата на приемането до датата на връщането им. Той не поема отговорност за творби, повредени или изгубени по време на транспортирането им и препоръчва на авторите да застраховат творбите си.
13. Музеят „Дом на хумора и сатирата” си запазва правото да репродуцира изложените творби и да ги публикува в свои издания, както и да ги рекламира в други такива.
14. Музеят „Дом на хумора и сатирата” издава каталог на изложбите. Само автори с допуснати до участие в тях творби получават безплатен екземпляр от него. Останалите могат да закупят каталога от щанда на музея.
15. Организаторите гарантират, че обработването на личните данни на авторите ще се извършва съгласно действащия в Република България Закон за защита на личните данни.
16. Условията за участие имат силата на договор. С участието си в Биеналето авторите приемат условията на този договор.

ОРГАНИЗАТОРИТЕ КАНЯТ ВСИЧКИ АВТОРИ
ДА ПОСЕТЯТ ГАБРОВО НА 21 МАЙ 2011 ГОДИНА
И ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕТО
НА XХ МЕЖДУНАРОДНО БИЕНАЛЕ НА ХУМОРА И САТИРАТА В ИЗКУСТВАТА, КАКТО И В ГАБРОВСКИЯ КАРНАВАЛ.

„Пороците” завладяват Дома на хумора и сатирата в Габрово

ЧОВЕШКИТЕ ПОРОЦИ:

СЛАДКО-ГОРЧИВИ, ОПИВАЩИ И ПЛЕНЯВАЩИ

На 4 декември в 17.30 часа в зала 7 на Музея „Дом на хумора и сатирата” в Габрово ще отвори врати една нестандартна изложба. Накратко тя може да се опише като сладко-горчива, опиваща и пленяваща. Защото е посветена на… няколко човешки порока. Нейни създатели са специалистите от Историческия музей в Горна Оряховица, който гостува в габровската Весела къща.

Колекцията запознава със захар, кафе & сие, с алкохола и тютюна и всичко, свързано с производството и консумацията им.

Представени са много любопитни и малко известни факти за Горна Оряховица като един от центровете на сладкарството в началото на 20 в. Показани са всевъзможни кутии за захар, шоколадови и бонбонени опаковки, мелнички за кафе и подноси, дадени са любопитни подробности около производството и консумацията на  толкова популярния в средата на 20 век български шоколад „Крава”, произвеждан именно в Горна Оряховица, загатнат е и скандалът с „Български тоблерон”, довел до фалита на неговия производител.

Другият човешки порок, свързан с алкохола, е представен чрез разнообразни бутилки, гарафи, чаши, халби и мострени етикети от началото на 20 в. Наред с елегантните бутилчици с формата на голо женско тяло или на русалки, усмивки предизвикват и снимките с „алкохолни” послания, допълващи темата. Сред най-ценните експонати в тази част на изложбата е английска гарафа, принадлежаща на фамилия Бурови.

Експозицията припомня как тютюнът от водеща икономическа култура се превръща в един от големите врагове на човечеството. Музейните специалисти са издирили и представили цигарени кутии, кибрити, кутии за тютюн, оригинални запалки и лули, някои от които са на повече от 100 години. Сред любопитните експонати в изложбата са и най-разнообразни атрибути, свързани с тютюнопушенето, някои от които са били притежание на известни личности от региона (на банкера Атанас Буров, поета Асен Разцветников и др.).

Изложбата „Пороците” ни убеждава, че всеки порок ни завладява неусетно, грабва окото или гали вкуса ни и много скоро ни превръща в свои пленници и дори нещо повече. Всеки избира дали да му се поддаде или да весели сърцето и близките си през многото задаващи се празници по друг – безопасен, почтен и здравословен – начин.

Венета Георгиева

Дом на хумора и сатирата – Габрово

Арт-клуб „Апостроф” гостува в Дома на хумора и сатирата – Габрово

След дебютната си впечатляваща изложба в галерия „Видима” – Севлиево през пролетта, тази седмица членовете на Арт-клуб „Апостроф” ще представят за първи път пред габровци най-добрите образци от своето творчество. Мащабната съвместна изложба на 10-те творци-членове и четирима техни гости ще бъде открита на 26 септември т.г. от 17.30 ч. в зала 3 на Дома на хумора и сатирата.

В наскоро учредения артистичен клуб членуват едни от най-изявените габровски художници. Повечето от тях са не само утвърдени професионалисти, но и отлични преподаватели и лауреати на редица национални и международни награди: Бисерка Петрова, Ема Вертерова, Ива Савчева, Иван Кънчев, Иван Денчев, Миню Бонев, Николай Цветанов, Тихомир Русинов, Цветан Колев.

В сборната им изложба са включени общо 57 живописни платна, пластики, рисунки, графики и фотографии, създадени през последните години. Представени са и творби на четирима гостуващи на „Апостроф” автори – фотографът Атанас Марков и живописците Даниел Димитров, Младен Младенов и Михайло Ракита от Босна и Херцеговина.

Свежи идеи, нови техники и оригинални изпълнения показват в творбите си габровските художници и техните гости. Куратор на изложбата е изкуствоведката Ирина Колбасова – ръководител на художествената галерия „Видима” в Севлиево – която също е член на Арт-клуб „Апостроф”. Сдружението е отворено и за всички професионалисти в сферата на изкуствата и културата – художници, критици, писатели, журналисти и др., които споделят общите идеи на клуба и се обединяват против „чалгата, която залива живота ни, която присъства в различните нива на изкуството”. Самото име на арт-клуба предизвиква асоциации и внушава идеята за апострофиране на наложени канони, прекрачване на граници и опониране на всичко, което пречи на свободната изява на твореца.

Преди откриването на изложбата ръководството и членовете на Арт-клуб „Апостроф” ще дадат специална пресконференция за всички габровски журналисти и кореспонденти на регионални и централни медии, за да ги запознаят със статута, целите, задачите и предстоящите изяви на клуба.

Дарина Маринчевска

Дом на хумора и сатирата – Габрово

Музей на световното хумористично изкуство

5300 Габрово, ул. “Брянска” 68, тел. (066) 807229, факс (066) 806989

e-mail: humorhouse@globcom.net

humorhouse@mail.bg

http://www.humorhouse.bg/