Posts Tagged ‘картини’

PAINting – 38 картини от Old Times Art Studio

М-)

Неви Петкова

Изкуство Нет представя Неви Петкова – обещаваща млада художничка. Живее и работи в Ловеч.

За промените на тона в маслените картини

Преди да пристъпим към конкретното разглеждане на причините за промените на тоновете в маслените картини и начините за тяхното забавяне или отстраняване, считаме за необходимо да отбележим следното:
1. Всички материали, с които си служи художникът при направата на своите маслени картини, подлежат на едно непрекъснато видоизменение и разрушаване от момента на започване на картината до тяхното цялостно разрушение вследствие на редица по-прости или по-сложни физически, физико-химически и чисто химически процеси.
2. Една част от тия процеси се развиват независимо от знанието, умението и волята на художника, а друга, както ще видим по-късно, може да се предвиди, изцяло да се отстрани или да се забави, стига да познаваме свойствата на материалите, техните взаимодействия и взаимоотношения, тяхната правилна употреба или направата на картините и т. н.
3. Една част от процесите са били известни на наши и чужди стари майстори, друга част е проучена от съвременни съветски и други учени и художници-практици, а трета се намира в период на проучване и научно обяснение.
4. Промените на тоновете в маслените картини са доста характерни явления за нашата живопис. Общата художествена изложба през 1952 г. даде само повод да заговорим едва сега за тях.
Под промени на тоновете в маслените картини в технологията се разбират потъмняванията, пожълтяванията, посивяванията, почерняванията, оцветяванията, обезцветяванията и т. н. Те се групират в следните два раздела:
а) промени, които се развиват в къс срок от време,
б) промени, които се развиват в дълъг срок от време.
Както в едната група, така и в другата има такива промени, които могат да се отбягнат или забавят, а други остават непоправими.

(more…)