Posts Tagged ‘картони’

Картони за рисуване

Добиване.

Картоните се добиват подобно на хартиите от каша, която се състои от ленени или памучни парцали, дървесина, слама и някакво лепило (туткал, казеин, растителни лепила). По-дебелите картони се състоят от по няколко пласта. В зависимост от материала, който е употребен при направата на картоните, различаваме парцалени и дървесинни картони. Най-доброкачествени са онези картони, които са направени само от парцали.

(more…)

Грундиране на картони

Картонът (ако е доброкачествен и правилно изпънат) има такива качества, които го правят много ценен материал за художника.
Че това е действително така, се убеждаваме най-красноречиво от редица картини на стари майстори, правени върху картон.
Те са се запазили много по-добре от някои картини на същите майстори, правени върху платно, понеже маслото от боите и останалите разредители не са проникнали в структурата им.
Известно е, че както маслото от боите, така и разредителите с течение на времето се осапуняват и срастват, вследствие на което основите, в които са проникнали, стават чупливи. Освен това картоните не се прояждат от червеи, поради което са по-трайни от дъските. Не трябва да се забравя също, че старите майстори са полагали особена грижа при подбора на своя материал.
Картонените основи са били от най-доброкачествен материал. Почти всички стари картони са направени от парцали; пресувани са били много добре, а лепилото им е било в достатъчно количество и е проникнало добре между съставните части на основата. Познавайки и не подценявайки хигроскопичността, старите майстори са вземали всички мерки за ограничаването й: изпъвали основите от картон върху дървени рамки и ги намазвали от задната им страна с маслен грунд или с някое изолационно средство, за да не им действува влагата отзад.
(more…)