Posts Tagged ‘Кирил Цонев’

Трета група — ЧЕРВЕНИ БОИ

Между многобройните червени бои, които се продават в днешно време на пазара, много малко са тези от тях, които могат да послужат за целите на живописта. Ето защо както от научна, така и от практична гледна точка най-трайни и най-приложими са следните червени бои: печените червени охри и тъмни окиси, червеният кадмий, ализариновият краплак и каменовъглената боя хелиохтроет (истинска хелиочервена).
Цинобърът е боя със съмнителни качества, а останалите червени, като: оловния минимум, хромовата червена, кармина и др., не трябва да се употребяват въобще за живописни цели.

(more…)

Четвърта група — СИНИ БОИ

Към трайните и най-употребими сини бои се числят: естествен и изкуствен син ултрамарин, парижката синя, кобалтовата синя и цьолиновата синя, а по-малко употребяеми са кралската синя, кобалтовият виолет, червените и виолетовите ултрамарини, мангановата синя, индигото и сините медни бои.

(more…)

Пета група — ЗЕЛЕНИ БОИ

От зелените бои най-голямо приложение в живописта и приложните изкуства поради своята трайност намират следните бои: зелените земи, хромоксидната зелена (огнена и матова) и тъмната постоянна зелена, а по-малко или никак: светлата постоянна зелена, кобалтовата зелена, кадмиевожълтата зелена, синьозеленият окис, зеленият цинобър, цинковожълтата зелена и медните зелени, като: швайнфуртската, покривната зелена, Паоло Веронезе и пр.
(more…)