Posts Tagged ‘конкурси’

Конкурс Национални награди Алианц България 2008 за живопис, скулптура и графика

Новина от Алианц България

Културният проект на Алианц България “Национални награди Алианц България 2008 за живопис, скулптура и графика” има за цел предоставянето на нови възможности за българските художници да покажат пред публика свои творби. По такъв начин ще се стимулират техните творчески импулси за създаването на нови художествени произведения и ще се обогати съкровищницата на съвременното българско изкуство. Ще бъдат връчени и допълнителни награди, осигурени от организаторите и от спонсори. Организаторите са предприели действия през 2009 г. за осъществяване на изложба в чужбина , на която да бъдат поканени наградените автори с техните творби.

Алианц България желае успех и творческо вдъхновение на всички участници в конкурса!

(more…)