Posts Tagged ‘Людмила Гогова’

Людмила Гогова – живопис

Людмила Гогова от София, любител на хиперреализма  и импресионизма, почитател на творци като Бойко Колев, Владимир Волегов и Салвадор Дали.
Людмила Гогова - живопис
Людмила Гогова - живопис

Людмила Гогова - живопис

Людмила Гогова - живопис
Людмила Гогова - живопис
Контакти: gogoova@gmail.com