Posts Tagged ‘масло’

Полуизветряващи етерични масла

В съприкосновение с въздуха полуизветряващите етерични масла се изпаряват много по-бавно от терпентиновите масла и дават голямо количество смолести остатъци, които с течение на времето се втвърдяват.
Подобно на терпентина и те разяждат силно боите. Полуизветряващите етерични масла се въведоха в живописта с цел да се използува тяхното по-бавно съхнене.
Резултатите от тяхната употреба обаче са пожълтяване, почерняване и напукване на картините, ако не се употребяват в техниката а ла прима.
При многослойна живопис тези дефекти се обясняват по следния начин: пожълтяването и почерняването се дължи на свойството им да разтварят долни засъхнали пластове боя, а напукванията се явяват поради бавното им изпарение.
Това си свойство те проявяват много по-късно, след като блажните масла са вече засъхнали.
Полуизветряващите етерични масла са негодни за направата на маслени бои и емулсии за темпера.
(more…)

Терпентиново масло

Добиване.
Между художниците в България терпентиновото масло се нарича само с думата терпентин. В настоящия труд ние възприемаме това популярно название, въпреки че то е погрешно. В техниката се прави строга разлика между терпентиновото масло и терпентина. Терпентинът е балсам, който изтича от иглолистните дървета във вид на гъста течност. Терпентиновото масло се добива от този балсам чрез дестилация подобно на ракията от кашата на диви сливи, сини сливи и др. плодове. Терпентиновото масло има много голямо приложение в декоративното изкуство и живописта, а терпентинът — почти никакво. Доброкачествеността на терпентиновото масло зависи както от доброкачествеността на терпентиновия балсам, така също и от начините, по които е добито и пречистено маслото. Не всички иглолистни дървета дават еднакво доброкачествен естествен продукт. Балсамът на морския бор (pinus pinaster), който расте покрай източните брегове на Средиземно море и Бискайския залив, е най-подходящият за добиване на терпентиново масло. От него се получава така нареченото френско терпентиново масло, което служи най-често за целите на художника-приложник или живописец. При добиването му е взет най-доброкачествен естествен продукт, а освен това се полагат и особени грижи при пречистването му. Ето защо, когато се купува от аптеките терпентиново масло, трябва да се изисква двойно пречистено — френско.

Американските, българските и руските терпентинови масла не са така доброкачествени като френските. Последните могат да се заместят отчасти от гръцките и испанските, при които балсамът е също така от морски бор. Само че те не са така фино пречистени, както френското терпентиново масло.

(more…)