Posts Tagged ‘платно’

Изпъване и засилване на основите

ЗАЩО ИЗПЪВАМЕ ОСНОВИТЕ

Едно от средствата, чрез които се ограничава до голяма степен хигроскопичността на основите, е напъването им върху дървени рамки или дървени или железни скари. Освен това чрез изпъването на основите се създават по-добри условия за тяхното грундиране и по-лека и удобна по-нататъшна работа при направата на самата художествена творба.
Има художници, които от небрежност не обръщат внимание на изпъването на основите. Опитът обаче в скоро време ги учи, че прибързаността е най-главната причина за явяването на някои мъчно отстраними впоследствие повреди в картините им.

(more…)

Цветни постни грундове върху платно, шперплат и целотекс

Цветните постни грундове могат да се получат по два начина:
1. Чрез прибавяне на някоя боя на прах към сместа за грундиране при направата на последното намазване.
За да се смеси тази боя на прах със сместа за грундиране много по-практично е да я разредим отделно със съответното лепило, употребено при даден грунд, и след това на малки части да я прибавим към сместа за грундиране.
Ако я изсипем направо в сместа, рискуваме някои части да останат неразбъркани и впоследствие да предизвикат петна в грунда.
Така добитият цветен грунд се нарича гвашов за разлика от лазурния, който се добива, като оцветим някои от алкохолните изолатори – алкохолно-мастиков или алкохолно-шеллаков фирнис.
За оцветяването на грундовете се вземат най-често топли или неутрални цветове като: разните видове охри, английска червена, печена сиена, умбра, чешка зелена земя, различни топли или студени сиви, получени от охра и черна или умбра и чешка зелена земя и т. н.
Тонът, който ще подбере художникът, е в зависимост не само от неговия вкус, но и от целите, които преследва в картината.
В много случаи основният тон ще се използува на места било в цялата му стойност, било чрез леки замъглявания със смеси от лазурни и полупокривни лазурни и покривни и т. н. маслени или темперни тонове.
(more…)

Полумаслен грунд за платно

Полумаслените грундове са по-подходящи за платна, отколкото за твърди основи.
Наричат се така, защото в съдържанието на сместа за грунда влиза в зависимост от нуждите на художника по-голяма или по-малка об. ч. безир или ленено масло. Тъй като маслото носи опасности за картината, като пожълтяване, срастване, осапуняване и пр., за препоръчване е да не се вземат големи количества от него.

СЪСТАВ НА СМЕСТА ЗА ПОЛУМАСЛЕН ГРУНД
1 об. ч. креда или непечен гипс;
1 об. ч. цинкова бяла;
1 об. ч. туткален разтвор в пропорция 75 г туткал, 1000 г вода;
1/4, 1/3, 1/2 до 1 об. ч. безир.

(more…)