Posts Tagged ‘платно’

Креден грунд за платно

Картоните, дъските, шперплатът и целотексът понякога се грундират с креден грунд, който по състав на сместа за грунда е сходен с гипсовия грунд. Най-подходящ е за грундиране на платно. При направата на тази смес се взема вместо непечен гипс креда. Така че рецептата на кредения грунд е следната:

1 об. ч.  (произволна мярка) креда;
1 об. ч. цинкова бяла;
1 об. ч. тутк. разтвор, на който пропорцията е 70—75 г туткал на 1000 г вода (по М. Дьорнер),
1 жълтък на 1 кг туткален разтвор, разбъркан с него в хладко състояние.

Креденият грунд е най-удобен обаче за платно.

(more…)