Posts Tagged ‘пчелен восък’

За употребата на пчелния восък в живописта

Опитът на художниците от 4000 години насам е показал, че пчелният восък притежава редица свойства, които го правят много ценен материал за живописта. Някои от тези му свойства са следните: ако се нанесе върху плоскост във вид на тънък пласт, образува прозрачна, здрава и много еластична корица, която не се променя в продължение на стотици години. Това се дължи на обстоятелството, че пчелният восък е много устойчив към влагата, светлината, газовете и основите, намиращи се във въздуха. При смесване на пчелния восък с лепила от животински и растителен произход и с етерични масла, смоли, балсами и масла той образува много здрави съединения, а при преработките му със сода, поташ или амоняк се осапунява. В този вид пчелният восък се смесва лесно с водата и образува смеси, наречени емулсии, с които художникът може да постигне в картините си редица положителни резултати. Бои, които имат в състава си восък, се отличават от бои, направени с масла, със своята въздушност, мекота и свежест. Ако такива бои се разтрият с мек вълнен парцал, картината придобива много приятен матов гланц, а ако картината се полира с горещ металически предмет, образува се на повърхността й висок гланц. С восъчните бои могат да се покрият както големи плоскости, така също и да се постигнат най-големи детайли в картината.
Тези положителни свойства на пчелния восък са били открити от художниците постепенно и въведени в живописта след дългогодишни, наблюдения и опити. Това се вижда, като се проследят начините на употреба на пчелния восък от най-дълбоката древност до наши дни.

(more…)