Posts Tagged ‘пясък’

Пясък

Добиване.
Пясъкът се добива по следните начини:
1. Чрез стриване на твърдите камъни: гнайс, гранит, порфир, кварц, мрамор, бимсщайн и др.
2.  Чрез изкопаване от земята.
3. Чрез промиване на утаения от реките пясък.

Най-доброкачествен е стритият пясък, а най-често употребяваният е речният и земният.
Съдържанието на последните два вида е почти същото, само че има и други примеси, като слюда, глина и пр., от които тези пясъци, за да станат доброкачествени, трябва непременно да се пречистят.

(more…)