Posts Tagged ‘свързватели’

Свързватели при направата на разните видове бои

Свързвателите, които се употребяват при направата на пастелните, темперните, маслените и другите видове бои, са течности, които се получават било като се разтворят растителни и животински лепила във вода, било пък като се разтворят балсамите, смолите и восъците в алкохол, терпентиново или блажно масло.
Самите масла са също така и свързватели. В зависимост от тази тяхна разтворимост свързвателите се разделят на водни, алкохолни и маслени.
(more…)