Posts Tagged ‘сикатив’

Безири и сикативи

Безирите и сикативите са обварени при много висока температура (1000—1800°) ленени масла.
Към тях се прибавят оловни, кобалтови или манганови съединения, които ускоряват още повече съхненето им.
Безирите не намират приложение в маслената и темперната живопис освен за направата на емулсии, които служат за груби декоративни работи.
Казаното за тях при грундирането, където намират най-широко приложение, е достатъчно.
(more…)