Posts Tagged ‘туткал’

Туткал

Кожен туткал

Добиване.
Има различни методи за добиването на кожения туткал от кожите на животни.
За да се добие по-голямо количество глутин, при някои от тези методи се прибягва до действието със силни киселини, които обаче впоследствие не се отстраняват достатъчно, вследствие на което добитият туткал има киселинен характер.
Както ще видим по-нататък, художникът непременно трябва да се справи с това обстоятелство, защото остатъците от киселините са вредни за някои от боите.
Коженият туткал се нарича още и кьолнски. Понеже една от главните съставки при смесите за грундиране е туткалът, всеки художник е длъжен да обърне особено внимание при купуването му от пазара.

(more…)

Заздравяване на грундовете – щавене на туткала

Заздравяването (щавенето) на туткала става по два начина:
1. Чрез прибавяне към туткаления разтвор 1/10 част от теглото на туткала (преди разтварянето му във вода) на стипца или 4 % формалин.
Туткалената вода трябва да се употреби веднага.
2. Щавенето на туткала може да се извърши след направата или по време на направата на грунда.
За целта готовият грунд или отделните пластове, след като изсъхнат, се напръскват с устна фиксачка или пистолет.
Пръскането трябва да стане отдалече, за да се получат по-фини капки.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974