Posts Tagged ‘фирнис’

Терпентино-смолест фирнис

Добиване.
Смолестите фирниси се получават от дамарова или мастикова смола, която се разтваря в чисто (двойно пречистено) френско терпентиново масло. Разтварянето на смолата в терпентиново масло става по студен или по топъл начин. В зависимост от това полученият фирнис има светложълт или жълтокафен цвят. По-доброкачествен е терпентино-смолестият фирнис, добит по студен начин. Обикновено в търговията се продават фирниси, добити при фабрикацията им по топъл начин.
Понеже получаването на терпентино-смолестия фирнис по студен начин е много просто и лесно, а полученият продукт е не само много по-евтин, но и по-доброкачествен от фабричния, за препоръчване е всеки художник сам да си го приготовлява.

(more…)

Алкохолно-мастиков фирнис

Добиване.
При направата на този фирнис вместо шеллак се взема мастикова смола, а разредителят е чист алкохол. Пропорцията е същата, както при алкохолно-шеллаковия фирнис:
1 об. ч. мастикова смола,
2 об. ч. чист алкохол,
0,5 об. ч. рициново масло.
Приготвянето на този фирнис става по описания вече начин при алкохолно-шеллаковия фирнис.
(more…)

Алкохолно-шеллаков фирнис

Добиване.
Този фирнис се добива, като се разтвори 1 об. ч. шеллак в 2 об. ч. спирт за горене или чист алкохол.
Към целия разтвор се прибавя 5 % рициново масло. За да се ускори разтварянето му в спирта, шеллакът трябва да се счука на дребен прах (независимо от това, дали сме взели за целта червен или бял шеллак). Белият шеллак се разтваря по-мъчно от червения. Ето защо в добре затворен съд накисваме в етер счукан на дребно бял шеллак и след 1—2 часа го поставяме в спирта. Разтварянето в този случай върви много по-бързо.

Нормално червеният шеллак се разтваря в спирта за 24 ч. Ако обаче поставим разтвора на тъмно и в гореща водна баня, като от време на време го разклащаме силно, разтварянето става по-бързо.

(more…)