Posts Tagged ‘хартия’

Пастелен грунд върху хартия

Материали.

За направата на пастелен грунд върху хартия са необходими следните материали:

1. Бяла или цветна доброкачествена хартия, която да е предварително изпъната на някоя твърда основа, като дъска, шперплат, целотекс или картон.
От своя страна последните трябва да са засилени чрез дървена рамка или скара. Всички тези предпазни мерки трябва да се вземат, за да се гарантира устойчивост на пастелната картина както по време на направата й, така също и след това.
Хубостта на пастела се крие във фиността на отделните прахолинки от боята, които се закрепват леко за грапавината на листа.
Ако основата е подвижна, такива прахолинки опадват много лесно поради свиването на хартията. Завършената пастелна картина върху устойчива основа е много по-добре предпазена срещу удари, отколкото върху неустойчива.
2. Цветен бимсщайн.
3. Нишестено лепило, което се прави по посочения вече начин.
(more…)

Грунд върху хартия с водни изолатори – подходящ за работа с гваш, темпера или маслени бои

Материал.
За направата на грунда си служим с водни изолатори – разтвори на туткал или казеин във вода.
Пропорцията на туткаления разтвор е: 30— 70 г туткал, разтворен чрез водна баня в 1000 г вода (количеството на туткала се взема в зависимост от това, дали хартията е повече или по-малко попивна). Хартията се грундира по-удобно, ако е изпъната предварително на рамка.

Направа.
Водните изолатори се нанасят върху хартията бързо, леко и без много повторения с широка мека четка. Последната трябва да е полунатопена, така че водният изолатор да лежи върху хартията във вид на тънък, немного мокър и равномерен пласт.
Едно намазване обикновено е достатъчно. Ако хартията е много попивна, може да последва и второ намазване, като се изчака първият пласт да изсъхне добре (след 2—3 часа в топло време). Грундът не трябва обаче да лъщи, защото боите не стоят хубаво върху такава основа. Те се разтягат и действуват неприятно на окото.
След засъхване на изолатора, което продължава 2—3 часа, напръскваме грунда с 4% формалин.

Употребление.
Хартията може да се употреби веднага след напръскването с 4% формалин и изсъхването му.
При основи за темперни картини може да се вземе и цветна хартия. Грундът е годен за гваш, темпера и маслени бои.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974

Грунд върху хартия със смолисти изолатори – фирниси

Материал.
За направата на този грунд си служим с един от следните изолатори (фирниси):

Терпентино-смолест фирнис

Алкохолно-мастиков фирнис

Алкохолно-шеллаков фирнис

Направа.
И с трите фирниса направата на грунда е еднаква. Намазването трябва да бъде леко, тънко, без повтаряне и без силно триене с четката или памука.
За да не се образува дебел слой, последните се изстискват след всяко ново потапяне в сместа.
Когато се разтрива много с четката, както и при повтаряне, образува се дебела лъскава корица, която пречи на добрата спойка между боите и основата, вследствие на което те могат да се напукат; работата върху такъв грунд върви трудно.
Четката се хлъзга, а боите получават стъклен блясък. Ето защо еднократното намазване е достатъчно.

Употребление.
Ако сме си послужили с алкохолно-мастиков или алкохолно-шеллаков фирнис, грундът може да се употреби само след няколко часа.
При терпентино-смолест фирнис грундът се втвърдява след 1—2 дни.

© Кирил Цонев, “Технология на изящните изкуства”, София 1974