Posts Tagged ‘цинкова бяла’

Цинкова бяла (Zincum oxydatum crudum) – цинквайс

Добиване.
Цинковата бяла е цинков окис. Той се добива при нагряването на сух цинков карбонат до 300°С в присъствие на въздух.
Свойства.
Цинковата бяла има молекулно тегло 81,4. Тя е бял, лек прах; в смеси с животински и течни растителни лепила има полупокривен характер. Трайна е към светлината, но към влагата във въздуха е много чувствителна. Цинковата бяла поема влагата и става на дребни кристали или зърна, увеличава обема си и изветрява.
Понеже е слабо отровна, трябва да се предпазваме и да не вдишваме праха й.

В търговията съществуват най-различни качества цинкова бяла. Цветът им е от чисто бял до тъмносив. Колкото цинквайсът е по-сив, толкова е по-долнокачествен.
Различните качества имат следните названия: червен, зелен, сребърен и пр. печати. При направата на смеси за грундиране най-широко употребление намират зеленият и сребърният печат.
По-долнокачествената цинкова бяла е подправена с долнокачествени примеси. Понеже този пълнител е много важен при направата на смесите за грундиране, трябва да се подложи непременно на проба.

(more…)